B i b l i c k é     p o s t a v i č k y


 

 

 

 

České katolické biblické dílo - www.bible-cz.org a www.biblickedilo.cz

pořádá kurzy biblických postaviček, kurzy praktické práce s Biblí, biblické duchovní obnovy, apod. Vydalo metodickou pomůcku pro práci s Biblí - A. Hechotvá - Přístupy k Bibli a metodickou pomůcku pro práci s biblickými postavičkami - A. Hechtová - Kreativní práce s biblickými postavičkami. Dále vydává různé mapky a další pomůcky pro biblickou katechezi. Spolupracuje s rádiem Proglas na tvorbě pořadů "Bible v liturgii", které jsou vysílány každý večer ve 20.00 hod. Organizuje vznik "Velehradského rukopisu" při celonárodní pouti na Velehradě, která je vždy 5.července.

 

Další inspirace z cizojazyčných stránek:

Sdružení vyškolených vedoucích kurzů ve Švýcarsku - www.vkbfs.ch

Sdružení vyškolených vedoucích kurzů v Německu - www.abf-ev.de 

Sdružení vyškolených vedoucích kurzů v Rakousku - www.biblische-figuren.at

Stránky jedné lektorky z Rakouska. Odtud přišly biblické postavičky do ČR - www.werkstatt-waltersdorfer.at 

Stránky dlouholeté školitelky lektorů Doris Abbeg - www.atelier-abegg.ch

Stránky Doris Egli - www.egli-figuren.de

 

 úvodní strana