B i b l i c k é     p o s t a v i č k y


 

 

 

Ostatní státy

Práce s biblickými postavičkami se rozšiřuje dále za hranice Švýcarska. Do Francie se biblické postavičky dostaly ze Švýcarska v 80. letech 20. století. První kurz výroby postaviček proběhl ve Versailles v listopadu 1989 pod vedením Idy Marty ze Švýcarska. S postavičkami se ve Francii pracuje v některých farnostech (Paříž, Marseille, východní část Francie), zatím se však nerozšířily natolik, jako např. ve Švýcarsku. Ve Francii prozatím nevznikla žádná organizace, která by sdružovala lidi zabývající se prací s biblickými postavičkami.
Postupně se tato metoda šíří také do Lucemburska, Švédska a Finska. Kurzy výroby biblických postaviček jsou většinou organizovány ve spolupráci s vyškoleným lektorem nebo lektorkou z Německa. Ve Švédsku žije lektorka, která má od roku 2006 licenci ze Schwarzenbergu.
Díky misionářům a dalším kontaktům se práce s biblickými postavičkami dostala i do Latinské Ameriky. Chile má od roku 2000 dvě vyškolené lektorky. V tamním dynamickém prostředí si postavičky získávají velkou oblibu.
Několik kurzů proběhlo díky iniciativě jedné německé lektorky i v Indonésii. Je otázkou, jestli se tam tato metoda uchytí i navzdory velké vzdálenosti a kulturní rozdílnosti.
 

 úvodní strana