B i b l i c k é     p o s t a v i č k y


 

 

 

Slovensko

Na kurz do Dolan přijely i dvě zástupkyně Slovenského katolického biblického díla. Zúčastnily se několika víkendových kurzů a jednoho týdenního. Vytvořily si tak několik postaviček, se kterými začaly pracovat na Slovensku. O postavičky začal být velký zájem, a proto začalo Slovenské biblické dílo nabízet kurzy výroby biblických postaviček i na Slovensku. Nadále pokračuje intenzivní spolupráce s Českým katolickým biblickým dílem – výměna materiálů, nákup rekvizit, nové zkušenosti a nápady, apod. Na Slovensku probíhají kurzy postupně ve všech diecézích pod vedením Jany Glončákové.

 

 úvodní strana