B i b l i c k é     p o s t a v i č k y


 

 

 

Rakousko

Až v devadesátých letech 20. století se postavičky dostávají přes Německo do Rakouska.
Řádové sestry Regina Fucik, SSM, a Anemarie Holzer, SSM (sestry od Bolestné matky), poznaly postavičky v Německu a od roku 1993 organizují kurzy ve Františkánském centru ve Vídni. Na jejich doporučení proběhl v roce 1995 první kurz v „Haus der Stille“ v Heiligenkreuz ve Štýrsku. Později si některé z účastnic udělaly lektorský kurz buď ve Schwarzenbergu nebo u Doris Egli. Kurzu ve Schwarzenbergu se zúčastnila také Elizabeth Waltersdorfer, která jako vyučená tkadlena byla velice rychle z této kombinace ruční a duševní práce nadšená. Pod jejím vedením pak v roce 2001 proběhl kurz pořádaný Katolickou biblickou federací - subregionem Střední Evropa, kterého se zúčastnili i tři zástupci Českého katolického biblického díla z České republiky.
Větší popularity se biblickým postavičkám dostalo po vydání knihy Anneliese Hechtové, Kreativní práce s Biblickými postavičkami . A. Hechtová uvádí na konci knihy kontakty na lektory kurzů výroby biblických postaviček. Tato kniha se přes Biblické dílo v Klosterneuburgu a v Linci rozšířila mezi širší publikum, a tak postavičky získaly na popularitě. Mezi první odborně vyškolené lektorky patří sestra Bernadette Wagner, Elisabeth Waltersdorfer a Martha Leonhartsberger, které absolvovaly kurz ve Schwarzenbergu a sestra Annemarie Holzer, která má lektorský kurz od Doris Egli. V březnu 2004 absolvovala 2. generace (5 žen) školení ve Schwarzenbergu. V Rakousku, podobně jako ve Švýcarsku či v Německu, probíhá každoroční setkání lektorů a lektorek. Tato pravidelná setkání umožňují výměnu názorů, zkušeností, kontaktů a rozvoj přátelských vztahů.
V Rakousku vzniklo sdružení Biblische Figuren Österreich (BFÖ). Tato organizace vznikla 1. 7. 2006 a sdružuje vedoucí kurzů výroby biblických postaviček především z Rakouska, ale také z ČR (jsem členkou od r. 2007). Na svých webových stránkách (www.biblische-figuren.at) nabízí kurzy jednotlivých lektorek, fotky z kurzů, základní informace o biblických postavičkách.
 

 úvodní strana