B i b l i c k é     p o s t a v i č k y


 

 

 

Německo

V roce 1978 se na setkání ve francouzském Taize seznámila rodina Knoch z Mägerkingenu s rodinou Marty ze švýcarského Luzernu. Rodina Knoch se velmi brzy seznámila s biblickými postavičkami, protože v té době Ida Marty vedla kurzy výroby biblických postaviček. V roce 1980 se farář Werner Koch stal vedoucím v nadaci Urach. A tak první kurz výroby biblických postaviček v Německu proběhl v Bad Urach v říjnu roku 1981 pod vedením Idy Marty a Wernera Knocha. Od začátku však nechtěli pořádat jen kurzy k výrobě postaviček, ale součástí kurzu byla i práce s biblickým textem a s již hotovými postavičkami. Následně začali nabízet kurzy biblické práce s hotovými postavičkami, aby se zájemci mohli plně soustředit na význam biblických textů v dnešní době.
V letech 1981 – 1994 vedla Ida Marty 32 různých kurzů v nadaci Urach. Rok a půl po prvním kurzu byl v únoru roku 1983 uspořádán první kurz pro vyškolení nových lektorů pod vedením Doris Egli. Byla pozvána, protože se velkou částí podílela na jejich vzniku. Očekávaly se od ní nové impulsy. Avšak její nápady byly pro Idu Marty a Wernera Knocha moc přeumělkované. Proto se rozhodli, že vezmou školení nových lektorů do svých rukou. Tak vzniklo každoroční setkání lektorů pod vedením W. Knocha a I. Marty. Ze společné práce Wernera Knocha a Idy Marty vznikla kniha ,,Jako bys sám byl u toho“ s biblickými příběhy a prožitky od W. Knocha a ilustrované I. Marty. Od roku 1991 přebraly vedení kurzů především Marie-Luise Pöpel a Sigrid Meyer. Vzdělávání nových lektorů je vždy vedeno odborným teologem, aby se mohlo prohlubovat spojení postaviček s biblickými texty.
Nezávisle na personálním vedení nadace Urach mají kurzy s biblickými postavičkami své pevné místo v programu. O tyto kurzy byl stále větší zájem, a tak rostl i počet lektorů. V oblasti Würtenberg jsou tyto postavičky známé pod názvem ,,Egli-Figuren,“ protože ženy po návštěvě Doris Egli pracovaly s Egli-materiálem. S postupem času nebylo dostatečné množství Egli-materiálu pro všechny kurzy a jeho dodávky nebyly pravidelné. Proto chtěli přejít na kostry a ostatní materiál ze Schwarzenbergu. To však vyvolalo ostrý nesouhlas původní školitelky lektorů Doris Egli. V roce 1997 byl založen nový spolek biblických postaviček, který dostal název: „Arbeitsgemeinschaft Biblische Figuren – ABF“. Nato se Doris Egli od nadace Urach a ABF distancovala. ABF převzala nabídku kurzů, vyškolila nové lektory a doplnila nabídku kurzů s 50ti, 70ti a 140ti cm postavičkami. Později byla nabídka kurzů rozšířena ještě o kurzy výroby zvířat – osla, vola, velblouda, ovcí, koz.
Biblické postavičky se začaly více používat v biblických kroužcích, při bohoslužbách, mších pro děti, mateřských školkách, výuce náboženství, přípravě na první sv. přijímání, a při výstavách.
Jak jsem již naznačila, také v Německu vznikl spor ohledně volby materiálu pro biblické postavičky. Existovaly dvě různé firmy. Jedna vyráběla kostry pro biblické postavičky pocházející ze Schwarzenbergu. Druhá vyráběla kostry pro Egli-postavičky. Obě firmy se vzájemně nařkly z výroby plagiátů. Spor byl opět složitě soudně řešen.
V Německu se hlavním centrem výroby biblických postaviček stalo městečko Bad Urach, ve kterém v osmdesátých letech začaly kurzy biblických postaviček a ve kterém je také sídlo ABF. V oblasti Baden-Württemberg pořádá kurzy i Doris Egli, a to nejčastěji v klášteře Denkendorf nebo Schöntal. Již od osmdesátých let probíhají kurzy v Hohebuchu. V této oblasti je až 100 vyškolených lektorek kurzů biblických postaviček!
V severním Bavorsku v Řezně se nezávisle na hlavním proudu vyvinuly menší postavičky. Jsou vysoké jen asi 8-15 cm a nazývají se „Regensburger Bibelfiguren – Řezenské biblické postavičky.“
V roce 1993-1994 začaly i první kurzy v bývalém východním Německu. Jsou organizované především v městě Schmochtitz u Drážďan, v Berlíně a v Duryňsku. Biblické postavičky jsou v celém Německu známé především pod názvem „Egli-Figuren“, i když pocházejí ze schwarzenberské školy.
 

 úvodní strana