B i b l i c k é     p o s t a v i č k y


 

 

 

 

 

Vítám Vás na stránkách www.biblickepostavicky.cz.                              

Dozvíte se zde hodně o jejich historii, o metodách práce s nimi,

o nových objevech, vylepšeních, apod.

Také zde najdete odkazy na kurzy výroby biblických postaviček

pořádané Českým katolickým biblickým dílem

a možnost nákupu rekvizit, jako jsou džbánky, nádoby, palmičky, podkladový materiál…

 

 

Stránky budou postupně doplňovány! Těšte se!

 úvodní strana